โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน( 10 มิถุนายน )

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล 10 มิ.ย.59)

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

8

9

17

 

อนุบาลปีที่ 2

6

3

9

 

รวมระดับอนุบาล

14

12

26

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

7

9

16

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

5

7

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

8

11

19

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

19

2

21

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

12

16

28

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

11

17

28

 

รวมระดับประถมศึกษา

59

60

119

 

    มัธยมศึกษาปีที่ 1

    มัธยมศึกษาปีที่ 2

    มัธยมศึกษาปีที่ 3

24

13

5

13

10

7

37

23

12

 

รวมระดับมัธยมศึกษา

42

       30

72

 

รวมทั้งสิ้น

115

102

217