โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคาร ป.1 ก

สร้างปี 2513 งบประมาณ 57,000 บาท

อาคาร ป.1 จ

สร้างปี 2515 งบประมาณ 120,000 บาท

อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ
อาคาร แบบอื่นๆ 0231/20

สร้างปี 2520 งบประมาณ 360,000 บาท

อาคารหอประชุม 205/2526

สร้างปี 2534 งบประมาณ 985,000 บาท

อาคาร สปช. 105/29

สร้างปี 2540 งบประมาณ 1,800,000 บาท

อาคาร สปช. 105/29

สร้างปี 2543 งบประมาณ 1,843,000 บาท

อาคาร สปช. 105/29

สร้างปี 2551 งบประมาณ 2,186,000 บาท

บ้านพักครู แบบกรมสามัญ