โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
คำสั่งเวรรักษาการณ์
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนมิถุนายน 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.57 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนกรกฎาคม 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.58 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน สิงหาคม 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.49 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนกันยายน 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.32 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือนตุลาคม 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.99 KB
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือน มกราคม 2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.55 KB