โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
รายชื่อนักเรียน ปี 2561
รายชื่อนักเรียน ปี 2557
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168 KB
รายชื่อนักเรียน ปี 2557 เทอม 2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.85 KB
รายชื่อนักเรียน ปี 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.3 KB
รายชื่อนักเรียน ปี 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB