โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ภาพกิจกรรม
6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักเรียนและคณะครู,ผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนบ่อถ้ำ มีความสนใจ และตื่นตัวสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย รวมไปถึงติดป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักเรียนและคณะครู,ผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนบ่อถ้ำ มีความสนใจ และตื่นตัวสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย รวมไปถึงติดป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักเรียนและคณะครู,ผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนบ่อถ้ำ มีความสนใจ และตื่นตัวสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย รวมไปถึงติดป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักเรียนและคณะครู,ผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนบ่อถ้ำ มีความสนใจ และตื่นตัวสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย รวมไปถึงติดป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักเรียนและคณะครู,ผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนบ่อถ้ำ มีความสนใจ และตื่นตัวสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย รวมไปถึงติดป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
นักเรียนและคณะครู,ผู้บริหาร ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนบ่อถ้ำ มีความสนใจ และตื่นตัวสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียง เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของประเทศไทย รวมไปถึงติดป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน

 

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,14:40   อ่าน 208 ครั้ง