โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหาสวรรค์ ให้นักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัย 14 วัน คือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (วันที่1 มิถุนายน 2564) นักเรียนต้องกักตัวดูแลตนเอง เป็นเวลา 14 วัน
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหาสวรรค์
ให้นักเรียนกลับเข้าพื้นที่ภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัย 14 วัน คือภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 (วันที่1 มิถุนายน 2564)
******นักเรียนต้องกักตัวดูแลตนเอง เป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปสู่สถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2564,11:58   อ่าน 71 ครั้ง