โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
ปฐมวัย

นางวัชรี ขำขาว
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0818871449

นางสาวรังศิยา อินทสร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2