โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สุภาวดี สมัครเขตรการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกิตติธร รอดขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0881557342
อีเมล์ : kittithon7342@gmail.com