โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรรณวิมล ปัญญาสุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิวัฒน์ เจริญวงษ์
ครู คศ.3