โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวันนา มีมุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

เบญจมาศ แหลมจริง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายธีระพล อรรถประจง
ครูผู้ช่วย