โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สุธินี ทองไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราภรณ์ แก้วมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3