โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ขำขาว
ครู คศ.2 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นางพะเยาว์ คชฤทธิ์
ครู คศ.2

สุธินี ทองไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0