โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
365 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อถ้ำ  ตำบลบ่อถ้ำ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
เบอร์โทรศัพท์ (055) 726248
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกชกฤษณ์ เอี่ยมกาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิภาพร บุญยืน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2